סלמון קיטרינג רוני בקרני שומרון וקדומים
סלמון

סלמון

140.00